Željeli bismo Vam preporučiti neka zanimljiva i atraktivna mjesta u Vašoj plovidbi hrvatskom obalom. Predlažemo Vam planove jedrenja za dva tjedna, iako u Hrvatskoj ne postoje zabranjene zone za jedrenje tako da sami možete izabrati gdje i kada želite ići.

Napomena:
za ispravan prikaz destinacije instalirajte Quicktime VR (virtualni prikaz) kliknite ovdje.

l.
nm
1. Ukrcaj u Puli (Veruda)
2. Pula (Veruda) do Unija/M. Loš.
38
3. Mali Lošinj do Premude/Molata
34
4. Molat do Žuta
27
5. Žut do Telašćice
10
6. Telašćica do Piškere
13
7. Piškera do Skradina
27
8. Skradin do Jezera
17
9. Jezera do Zadra
31
10. Zadar do Šimuna
23
11. Šimuni do Raba
32
12. Rab do Punta
22
13. Punat do Cresa
37
14. Cres do Pule (Veruda)
33
15. Iskrcaj u Puli (Veruda)
Ukupno
344
 
ll.
1. Ukrcaj u Puli (Veruda)
2. Pula (Veruda) do Unija
24
3. Unije do Malog Lošinja
14
4. Mali Lošinj do Šimuna
34
5. Šimuni do Zadra
23
6. Zadar do Betine
24
7. Betina do Skradina
27
8. Skradin do Piškere
27
9. Piškera do Telašćice
13
10. Telašćica do Žuta
10
11. Žut do Iža
14
12. Iž do Ista
23
13. Ist do Premude/Ilovika
20
14. Ilovik do Suska/Pule (Veruda)
41
15. Iskrcaj u Puli (Veruda)
Ukupno
294

l.
nm
1. Ukrcaj u Puli (Veruda)
2. Pula (Veruda) do Cresa
33
3. Cres do Punta
37
4. Punat do Raba
22
5. Rab do Malog Lošinja
29
6. Mali Lošinj do Pomera
32
7. Pomer do Pule
16
8. Iskrcaj u Puli
Ukupno
169
 
ll.
1. Ukrcaj u Puli (Veruda)
2. Pula (Veruda) do Rovinja
20
3. Rovinj do Pomera
37
4. Pomer do Suska/Malog Lošinja
36
5. Mali Lošinj do Premude/Ilovika
28
6. Ilovik do Unija
19
7. Unije do Pule
24
8. Iskrcaj u Puli
Ukupno
164
 
lll.
1. Ukrcaj u Puli (Veruda)
2. Pula (Veruda) do Cresa
33
3. Cres do Punta
37
4. Punat do Raba
22
5. Rab do Malog Lošinja
29
6. Mali Lošinj do Suska/Unija
18
7. Unije do Pule (Veruda)
24
8. Iskrcaj u Puli (Veruda)
Ukupno
163